HOPELIJK BINNENKORT nog MEER OVER SPIEGELEN EN 

HET KLEURENPALET VAN DE JUF!!!

 


In Het kleurenpalet van de juf staan verschillende symmetrische afbeeldingen. 
Omdat in het leven en in het onderwijs van de onderbouw t/m in de bovenbouw symmetrie op verschillende wijze wordt benaderd, heb ik in Het kleurenpalet van de juf geprobeerd om kinderen er al zo jong mogelijk concreet kennis mee te kunnen laten maken. Het komt nl. ook voor in de rekenmethodes!
Het is gunstig(er) als kinderen er al dan niet bewust of onbewust spelenderwijs wat van hebben meegekregen...
En de praktijk wijst uit dat kinderen de voorbeelden uit het boek jaren(!) later
(o.a. met rekenen) als voorbeeld erbij halen...