HOPELIJK BINNENKORT nog MEER OVER SPIEGELEN EN 

HET KLEURENPALET VAN DE JUF!!!

Is het u ook opgevallen?

In Het kleurenpalet van de juf staan symmetrische afbeeldingen. 
Omdat in het leven en in het onderwijs van de onderbouw t/m in de bovenbouw symmetrie op verschillende wijze wordt benaderd, heb ik in Het kleurenpalet van de juf geprobeerd om kinderen er al zo jong mogelijk concreet kennis mee te kunnen laten maken.
Het komt nl. ook voor in de rekenmethodes!
Het is gunstig(er) als kinderen er al dan niet bewust of onbewust spelenderwijs wat van te hebben meegekregen...
En de praktijk wijst uit dat kinderen de voorbeelden uit het boek jaren (!) later (o.a. met rekenen) erbij halen...
Ik hoopte het en het blijkt ook nog echt zo te zijn in de realiteit.


De volgende definitie vond ik op het internet. Niet te ingewikkeld en duidelijk. 

 

Symmetrie is het in spiegelbeeld aan elkaar gelijk zijn van twee helften.
Het gaat bij symmetrie dus meestal uit een geheel dat is opgebouwd uit stukken die op elkaar lijken of die helemaal hetzelfde zijn. Je kunt tussen de stukken, die op elkaar lijken of helemaal hetzelfde zijn, een lijn trekken: de spiegelas.